ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ποιοί είµαστε

Είμαστε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Μαυρομματαίων «Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ».

Η ιστοσελίδα µας είναι: http://archaiamessini.gr και η ηλεκτρονική διεύθυνση μας ancientmessini@gmail.com.

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ενημέρωση των Mελών – επισκεπτών της ιστοσελίδας του Συλλόγου, ο οποίος συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και άλλως επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα τους και να περιγράψουμε τον τρόπο µε τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούµε και να τροποποιούµε την παρούσα ενημέρωση ανά πάσα στιγμή, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την σελίδα αυτή για τυχόν αλλαγές της ενημέρωσης.


Ποιά προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε και γιατί

Δεν χρειάζεται να µας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός της ιστοσελίδας µας. Παρόλα αυτά, μπορείτε να µας κοινοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν επιλέξετε να αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί µας (µέσω της σχετικής φόρµας ή µέσω email) ή αν καταχωρήσετε σχόλιο σε αναρτήσεις µας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

α) Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουµε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στη φόρµα σχολίων και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, για να βοηθήσουµε στην ανίχνευση ανεπιθύµητων µηνυµάτων (spam). Η νοµική βάση επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεση σας ή το υπέρτερο έννοµο συµφέρον µας το οποίο συνίσταται στην καταχώρηση σχολίων των επισκεπτών µας.

β) Φόρµα επικοινωνίας

Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στη φόρµα επικοινωνίας της ιστοσελίδας µας χρησιµοποιούνται µόνο για να χειριστούµε το µήνυµα, αίτηµα, πληροφορία ή ερώτηµα που υποβάλατε και όχι για
οποιονδήποτε άλλο λόγο (αποστολή newsletter, διαφήµιση κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, διεύθυνση email και το περιεχόμενο του μηνύματος που μας στείλατε. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για να χειριστούμε κατάλληλα τα μηνύματα, αιτήματα, πληροφορίες ή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

γ) Φόρµα εγγραφής µέλους

Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στη φόρµα εγγραφής µέλους του Συλλόγου µας µέσω της ιστοσελίδας µας χρησιµοποιούνται µόνο για τον ανωτέρω σκοπό ώστε να σας κρατάµε ενήµερους σχετικά µε νέα µας και εκδηλώσεις µας. Η νοµική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι η συγκατάθεση σας, την οποία σας ζητάµε κατά την εγγραφή σας.


Με ποιούς µοιραζόµαστε τα δεδοµένα σας

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγουµε µέσω της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο µέρος. Κατ’εξαίρεση, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα µπορεί
να έχουν τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες σε εµάς, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT) και υπηρεσιών φιλοξενίας και διαφήµισης, µόνο στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εµάς.


Πόσο διάστηµα κρατάµε τα δεδοµένα σας

Θα επεξεργαστούµε µόνο τα προσωπικά σας δεδοµένα που είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά µε τους σκοπούς της επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω και δεν θα τα διατηρήσουµε µόνο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο θα παραµείνει στην ιστοσελίδα για όσο χρονικό διάστηµα παραµείνει η ανάρτηση στην οποία καταχωρήσατε το σχόλιο σας ή ζητήσετε να διαγραφεί το σχόλιο σας. Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στη φόρµα επικοινωνίας θα αποθηκεύονται στα αρχεία µας µέχρι να χειριστούµε το αίτηµα, µήνυµα, πληροφορία ή ερώτηµα σας. Τα δεδοµένα που µας έχετε
κοινοποιήσει έτσι ώστε να εγγραφείτε ως μέλος του Συλλόγου μας θα αποθηκεύονται στην λίστα µας µέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από αυτήν.
Η ιστοσελίδα µας χρησιµοποιεί cookies για να βελτιώσει την εµπειρία των επισκεπτών της.

Τα cookies είναι µικρά αρχεία τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τν επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα µας. για την αποθήκευση δεδοµένων όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα
περισσότερα cookies χρησιµοποιούνται για σκοπούς βελτίωσης της ιστοσελίδας µας. Τα cookies που χρησιµοποιούµε στην ιστοσελίδα µας διακρίνονται σε:

Είδος cookie

Όνοµα, σκοπός και διάρκεια αποθήκευσης

Νοµική βάση

Απολύτως αναγκαία cookies

1) όνοµα: [●] Σκοπός: [●]

Διάρκεια αποθήκευσης: [●]

Νοµική βάση επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδοµένα σας µε την χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies είναι το έννοµο συµφέρον µας το οποίο συνίσταται στην σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας µας.

Cookies λειτουργικότητας (functionality cookies

1) όνοµα: [●] Σκοπός: [●]

Διάρκεια αποθήκευσης: [●]

Νοµική βάση επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδοµένα σας µε την χρήση των functionality cookies είναι το έννοµο συµφέρον µας το οποίο συνίσταται [●]


Cookies απόδοσης (performance cookies)

1) όνοµα: [●] Σκοπός: [●]

Διάρκεια αποθήκευσης: [●]

Νοµική βάση επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδοµένα σας µε την χρήση των cookies απόδοσης είναι η συγκατάθεση σας την οποία µας δίνετε κατά την πρώτη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα.

Cookies διαφήµισης

1) όνοµα: [●] Σκοπός: [●]

Διάρκεια αποθήκευσης: [●]

Νοµική βάση επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδοµένα σας µε την χρήση των cookies απόδοσης είναι η συγκατάθεση σας την οποία µας δίνετε κατά την πρώτη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα.

 

Ποια είναι τα δικαιώµατά σας σχετικά µε τα δεδοµένα σας

Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισµού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούνται στα αρχεία του Συλλόγου µας. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωµα να λάβετε τα δεδοµένα σας σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Έχετε επίσης το δικαίωµα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter αποστέλλοντας σχετικό αίτηµα ή επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Διαγραφή από τη λίστα» σε κάθε µήνυµα που θα σας στέλνουµε.
Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων από εµάς, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας µέσω αποστολής µηνύµατος ηλ. ταχυδροµείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email address): archaiamessini@gmail.com.
Αναφορικά µε τα δεδοµένα σας που συλλέγουµε µέσω των cookies, µπορείτε να ρυθµίσετε και/ή να διαγράψετε cookies που έχουν ήδη αποθηκευθεί στην συσκευή σας από τις ρυθµίσεις στο φυλλοµετρητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απενεργοποίηση των cookies παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.
Έχετε επίσης το δικαίωµα καταγγελίας στην Αρχή Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουµε την νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.


Ενσωµατωµένο περιεχόµενο από άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαµβάνουν ενσωµατωµένο περιεχόµενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωµατωµένο περιεχόµενο από άλλους ιστότοπους συµπεριφέρεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδοµένα σχετικά µε εσάς, να χρησιµοποιούν cookies, να ενσωµατώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου µέρους και να παρακολουθούν την

αλληλεπίδρασή σας µε αυτό το ενσωµατωµένο περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης σας µε το ενσωµατωµένο περιεχόµενο, εάν έχετε λογαριασµό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριµένο ιστότοπο.


Πως προστατεύουµε τα δεδοµένα σας

Δεσµευόµαστε να διαφυλάσσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα.
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδοµένων σας, έχουµε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδοµένων σας από κάθε µορφής τυχαία ή αθέµιτη επεξεργασία. Χρησιµοποιούµε τις πιο σύγχρονες και προηγµένες µεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.