ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018

0
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, Η Της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις,. του γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα,. και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός και τον κοσμον φωτισας δόξα σοι…… Τον Σταυρό και την Θεία Χάρη για το 2018 έλαβε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
Καλή φώτιση σε όλους………
Share.

About Author

Leave A Reply