Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016

Πρόεδρος : Γεωργακοπούλου Ιωάννα
Αντιπρόεδρος : Μπαλοπούλου Μαρία
Γενικός Γραμματέας : Τσαβαρτσίδου Χρυσάνθη-Βασιλική
Αναπληρωτής Γραμματέας : Παπαβασιλείου Μίλυ
Ταμίας : Ρόρη Σταματία
Αναπληρωτής Ταμίας : Μελά Αλεξάνδρα
Μέλη : Αθανασακόπουλος Παναγιώτης Νικολοπούλου Θεανώ Πετροπούλου Μαντώ